Aalbæk Bådelaug


Forside

Aktivitetskalender

Bestyrelsen

Bliv medlem

Billeder

Gode links

Historie

Jubilærum

Onsdagsejlads

Kapsejlads resultater

Klubhuset

Køb & salg

Referat

Sidste nyt

Vedtægter

Referat bestyrelsesmøde d. 27/10-2020 (uge 44)

Tilstede: Brian Nielsen,, Torben Jensen, Kurt Jakobsen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

Fraværende:                                               

Dagsorden:

Referat:

 • Formanden åbner mødet

 • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

 • Kassereren redegør for økonomien

 • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

 • Indkomne forslag

 • Arrangementer inden næste møde

 • Evt.

 • Næste mødedato 
 • Formanden åbner mødet:

 • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt:

 • Kassereren redegør for økonomien: 36019 kr

 • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: 

 • -Vi overvejer stadig strygemærker til trøjer, vi indhenter pris hos Borup også - Torben.

-Sensommerturen var en succes.

-Fisketurene er sat i bero.

-Afslutning på onsdagssejlads gik fint.

 • Indkomne forslag: 

 • Arrangementer inden næste møde: Den 14/11: Sidste optagning. Der sendes tilmeldingsmail rundt, og vi opfordrer på det kraftigste til, at man melder sig til på forhånd, så det kan gå efter planen og reglerne.

 • Standerstrygning d. 14/11 bliver aflyst, dog bliver der lagt video ud på facebook efterfølgende.

Nytårstaffel - AFLYST

 • Evt.: Klubhuset er lukket efter standerstrygning. 

 • Næste mødedato: Vi er afventende

 

Referat bestyrelsesmøde d. 3/8-2020 (uge 32)

Tilstede: Brian Nielsen, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde

Fraværende:  Kurt Jakobsen,                                                

Dagsorden:

 Referat:

 • Formanden åbner mødet
 • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
 • Kassereren redegør for økonomien
 • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
 • Indkomne forslag
 • Arrangementer inden næste møde
 • Evt.
 • Næste mødedato


 

 • Formanden åbner mødet:
 • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt:
 • Kassereren redegør for økonomien:

Beløbet er det samme som sidst, men der er betalt regning på omkring 4000 kr til XL-byg.

 • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: Torben har t-shirts og polo-trøjer med, som vi kan lade os inspirere af:-) 

Torben undersøger priser på tryk som strygemærker.

 • Indkomne forslag: 

Fisketur som arrangement - Torben undersøger datoer, og der bliver sendt tilmeldingsmail ud til medlemmer efterfølgende.

Eventuelt mad efter onsdagssejlads.

 • Arrangementer inden næste møde: 

Rønnerhavnens bådelaug har booket vores klubhus den sidste weekend i august.

Der er givet grønt lys til at låne klubhuset på Rønnerhavnen til sensommerturen. Kurt, Brian og Torben står for forplejningen.

 • Evt.: Vedr. arrangementer så kan vi  ikke håndhæve reglerne i forhold til Covid-19. 
 • Næste mødedato: 

Den 7. september kl. 16.30.

Referat bestyrelsesmøde d. 6/7-2020 (uge 28)

Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

Fraværende:                                              

Dagsorden:

 Referat:

 • Formanden åbner mødet
 • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
 • Kassereren redegør for økonomien
 • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
 • Indkomne forslag
 • Arrangementer inden næste møde
 • Evt.
 • Næste mødedato


 

 • Formanden åbner mødet:
 • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt:
 • Kassereren redegør for økonomien:

40.950 kr. Vi skylder lidt til XL-Byg for træ, maling, loftslem og diverse. Kurt sørger for betaling.

Der er kommet lidt flere medlemmer til:-)

 • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: Arb.weekend gik over al forventning. Vi mangler at få monteret loftslemmen.
 • Indkomne forslag: Nye trøjer eller t-shirts med logo. Torben snakker med Tom.
 • Arrangementer inden næste møde:

Sensommertur d. 15/8. Turen går til Rønnerhavnen. Brian sender mail ud omkring de nærmere detaljer og tilmelding.

 • Evt.: Har vi mulighed for at afholde nogle arrangementer overhovedet?  Torben undersøger reglerne.

Terrassen bliver brugt flittigt - også til meget sent, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt. Hvis det bliver et problem, så må vi lukke terrassen:-(

 

 • Næste mødedato: 

Den 3. august kl. 16.30.


Referat bestyrelsesmøde d. 8/6-2020 (uge 24)

Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

Fraværende:                                                

Dagsorden:

 Referat:

 • Formanden åbner mødet
 • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
 • Kassereren redegør for økonomien
 • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
 • Indkomne forslag
 • Arrangementer inden næste møde
 • Evt.
 • Næste mødedato


 

 • Formanden åbner mødet
 • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
 • Kassereren redegør for økonomien: 42.556,- kr
 • Medlemmer redegør for opgaver:  tildelt ved sidste møde: Ansøgning om kompensation bliver ikke en mulighed, da vi ikke har haft nogle udgifter i forbindelse aflysning af sommerens arrangementer. 
 • Men måske der er en mulighed for at søge nogle fonde på et senere tidspunkt.
 • Onsdagssejlladserne er i fuld gang og det fortsættes. 
 • Indkomne forslag
 • Arrangementer inden næste møde:
 • Evt.

Klubhuset åbnes igen for medlemmer - det bliver rengjort/klargjort d.13/6. Der bliver stillet sprit forstøvere op, som skal bruges til alm rengøring efter brug af toilet og køkken. Der vil være papirservietter til at tørre hænder i  på toilettet. Alle klude og viskestykker fjernes fra klubhuset.

Tine laver nye skilte til mobilpay til gas.

Brian sender mail ud med tilmelding til kommende arb.weekend - med start kl. 8.30 med morgenbrød og senere hen hotdogs:-)

Tine ordner morgenbrød.

Kurt sørger for pølser og brød med tilbehør + øl og vand.

 • Næste mødedato: Onsdag d. 8/7 kl. 16.30.

 

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 19/5-2020 (uge 21) 

Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

Fraværende:                                           

Dagsorden:

Referat:

Formanden åbner mødet

Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

Kassereren redegør for økonomien

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

Indkomne forslag

Arrangementer inden næste møde

Evt.

Næste mødedato 
Formanden åbner mødet - Næstformanden har valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på ny: Formand: Brian NielsenNæstformand: Torben Jensen

Sekretær: Tine Hjort 

Kasserer: Kurt Jakobsen

Medlem: Kurt Olsen

Suppleant: Karsten Bilde

Protokollen fra sidste møde: 

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: 

Sct. Hans er aflyst - præsten er booket til næste år, der bliver lagt tale ud på nettet i år. Musikarrangementerne er aflyst og musikerne er adviseret og indforstået dermed - de er klar på et senere tidspunkt, hvis det skulle blive en mulighed. Kapsejladserne starter i morgen d. 20/5.Der vil være mulighed for at “campere” frit sommeren igennem i Frederikshavn Kommunes havne, hvis man kan fremvise gyldig kvittering for betaling af havneplads: Der bliver sendt mail rundt. Indkomne forslag: Måske kan vi søge om midler i forbindelse med tabt fortjeneste i forbindelse med musikarrangementer og Sct. Hans.. Torben undersøger og vi tager den på næste møde.

Arrangementer inden næste møde:.

Næste mødedato:  8/6 kl. 18.30


Referat bestyrelsesmøde d. 11/5-2020 (uge 20) 

Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Bjarne Hausager, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

Fraværende:                                            

Dagsorden:

Referat:

Formanden åbner mødet

Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

Kassereren redegør for økonomien

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

Indkomne forslag

Arrangementer inden næste møde

Evt.

Næste mødedato 

Formanden åbner mødet - 

Protokollen fra sidste møde:

Kassereren redegør for økonomien: 41.705 kr i kassen. Der mangler kun få kontingenter. 

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: 

Indkomne forslag:

Arrangementer inden næste møde: Arb.weekend d. 16/5 - vi rykker det indtil videre til d. 13/6. Terrassen skal males, udhænget skal males. Klubhuset skal ryddes op. Pladsen skal ryddes. 

Evt.: Der bliver ingen Sct. Hans i Ålbæk i år, men Erik Colding bliver spurgt, om han vil lave en tale, vi kan lægge ud på Ålbæk-siden, og så vil han blive spurgt om han vil være båltaler næste år. Kapsejlads bliver afholdt med max 10 deltagere. Brian laver tilmeldingsliste, og så kan man tilmelde sig i skabet efter først-til-mølle-princippet. Første gang bliver d. 20/5.Vi gennemgår aktivitetskalenderen - indtil videre er alle kommende sommerarrangementer aflyst. klubhuset forbliver lukket. Der bliver hængt nye plakater op med retningslinjer. Bjarne sørger for ophængning. Referaterne synliggøres af Brian på hjemmesiden. Karsten går videre med havemøblerne.

Næste mødedato:  8/6 kl. 18.30


Referat bestyrelsesmøde d. 29/4-2020 (uge 18) 

 

Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Bjarne Hausager, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

Fraværende:                                           

Dagsorden:

Referat:

Formanden åbner mødet

Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

Kassereren redegør for økonomien

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

Indkomne forslag

Arrangementer inden næste møde

Evt.

Næste mødedato 

Formanden åbner mødet - 

Protokollen fra sidste møde: Alt ok

Kassereren redegør for økonomien - 38.635 kr - kontigenterne er i gang med at blive betalt.

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: Brian har modtaget Hirsholmen-mærker.

Første søsætning gik fint, der var 13 både.

Næste søsætning (2. maj) er der 15 både, (2 skal køres og 3 master) det kommer til at foregå ligesom sidst - Brian har lavet en tilmeldingsliste, som kommer ud om fredagen inden. Brian spørger Flemming, om han kan køre traktoren. 

Sct. Hans - vi venter og ser efter d. 11. maj, hvad der kommer af påbud.

Hvad gør vi med klubhuset: Vi holder lukket til d. 11/5 indtil videre. 

Indkomne forslag - Stryge-mærker til tøjet: Ålbæk Bådelaug. Tom (havnefoged) kan godt være behjælpelig, og t-shirts kan bestilles fra gang til gang 150 kr pr stk ca.

Arrangementer inden næste møde - Standerhejsning: Vi holder fast i standerhejsning d. 2/5 kl. 12.00. Brian hejser flaget og Tine filmer og lægger det efterfølgende ud på facebook-siden - Kurt sørger for adgang.

Evt. -Vi skal revidere aktivitetskalenderen alt efter statsministerens udmeldinger. Arb.weekend skal drøftes og udmeldes.  Næste mødedato -  Mandag d. 11/5 kl. 18.30


Referat bestyrelsesmøde d. 1/4-2020 (uge 14)


Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Bjarne Hausager, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

Fraværende:

Dagsorden:

Referat:

Formanden åbner mødet

Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

Kassereren redegør for økonomien

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

Indkomne forslag

Arrangementer inden næste møde

Evt.

Næste mødedato 

Formanden åbner mødet - 

Protokollen fra sidste møde: Alt ok

Kassereren redegør for økonomien - Situationen er status quo.

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde:Brian har ændret koden til bådelaugets mail.Terrassemøblerne arbejdes der videre på. Karsten har styr på det. Brian arbejder videre på spiritusbevillingen og tilladelse til musik. Præsten er båltaler til Sct. Hans.Kan vi søsætte bådene? Brian laver en ny tilmeldingsliste, hvor der tildeles 10 min til hver båd. Man melder tilbage i skabet eller via mail.

Indkomne forslag - 

Arrangementer inden næste møde -.

Evt. -  

Næste mødedato -  d. 29/4  kl. 18.30.


Referat bestyrelsesmøde d. 26/2-2020 (uge 9)


Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Bjarne Hausager, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

Fraværende:

Dagsorden:

Referat:

Formanden åbner mødet

Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

Kassereren redegør for økonomien

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

Indkomne forslag

Arrangementer inden næste møde

Evt.

Næste mødedato 

Formanden åbner mødet - 

Protokollen fra sidste møde. Tages punkt for punkt-  Flemming skulle undersøge muligheden for borde til terrassen. Der arbejdes videre på sagen. PMU Sindal kontaktes for pris, det gør Karsten Bilde.

Kassereren redegør for økonomien - Kurt fortæller, at vi har 19488 kr , forsikringen er dyr og ligeså var generalforsamlingen.

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde - Intet nyt

Indkomne forslag - Intet nyt

Arrangementer inden næste møde - Brian præsenterer en aktivitetskalender: Søsætning: d. 11. april kl. 8.00 og d. 2. maj kl.8.00 Standerhejsning: d . 2. maj kl. 12.00 Arbejdsweekend: d. 16. maj kl. 8.30

Kurvefest: arrangement på havnen, man medbringer selv mad Onsdagssejladser: 

Harmonikamusik: Peter Sørensen spiller i uge 27, 29, 30 og 31. Sct. Hans: d. 23. juni kl. 19.00 - 22.00. Vi mangler en båltaler. Ole Svendsen kontaktes: Vi foreslår den nye præst (Erik Colding Thaysen), Sandra Mose, Tina Himmelstrup og Jens Guldsmed Thomsen. Brian snakker også med Ole Svendsen om arrangement af Sct. Hans aften. Sensommertur: d. 15/8 - med evt. sejlads og grill Standerstrygning: d. 14/11 kl. 12.00

Afrigningsfest: d. 14/11 kl. 18.00Aktivitetskalenderen drøftes og godkendes.

Evt. -  Vi skal have udsendt girokort på mail til kontingent. Der kan tilkøbes Hirsholm Mærke til 300 kr. Kurt sørger for det. Brian sender aktivitetskalenderen ud på mail til alle medlemmer.Arrangement imorgen på Ålbæk Skole: Foredrag omkring 2 år på havet. Kurt deltager.Opkrævning fra havnen: der kommer en ny opkrævning i marts til betaling i april.Spiritusbevilling skal fornyes. Bjarne sørger for det.Brian køber nye nøgler til vores lille kontor.

Næste mødedato -  d. 1. april kl. 18.30.

 

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 19/5-2020 (uge 21) 

Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

Fraværende:                                          

Dagsorden:

Referat:

Formanden åbner mødet

Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

Kassereren redegør for økonomien

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

Indkomne forslag

Arrangementer inden næste møde

Evt.

Næste mødedato 
Formanden åbner mødet - Næstformanden har valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på ny: 

Formand: Brian Nielsen

Næstformand: Torben Jensen

Sekretær: Tine Hjort 

Kasserer: Kurt Jakobsen

Medlem: Kurt Olsen

Suppleant: Karsten Bilde

Protokollen fra sidste møde: 

Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: 

Sct. Hans er aflyst - præsten er booket til næste år, der bliver lagt tale ud på nettet i år. Musikarrangementerne er aflyst og musikerne er adviseret og indforstået dermed - de er klar på et senere tidspunkt, hvis det skulle blive en mulighed. Kapsejladserne starter imorgen d. 20/5.Der vil være mulighed for at “campere” frit sommeren igennem i Frederikshavn Kommunes havne, hvis man kan fremvise gyldig kvittering for betaling af havneplads: Der bliver sendt mail rundt. Indkomne forslag: Måske kan vi søge om midler i forbindelse med tabt fortjeneste i forbindelse med musikarrangementer og Sct. Hans.. Torben undersøger og vi tager den på næste møde.

Arrangementer inden næste møde:.

Næste mødedato:  8/6 kl. 18.30